Bài 10. Luyện tập về diện tích (tiếp theo) [Lớp 5]

Hình học Toán 5

LUYỆN TẬP VỀ DIỆN TÍCH (TIẾP THEO)

Ví dụ 1: Một mảnh đất có hình dạng như hình bên.

Lý thuyết Luyện tập về tính diện tích

Để tính diện tích mảnh đất đó, ta có thể làm như sau:

a) Nối điểm A với điểm D, khi đó mảnh đất được chia thành hình thang ABCD và hình tam giác ADE. Kẻ các đoạn thẳng BM, EN vuông góc với AD.

b) Đo các khoảng cách trên mặt đất.

Giả sử ta có bảng số liệu các kết quả đo như sau:

Đoạn thẳng Độ dài
BC 30m
AD 55m
BM 22m
EN 27m

c) Tính:

Hình Diện tích
Hình thang ABCD \frac{\left(55 + 30\right) \times 22}{2} = 935\left(m^{2}\right)
Hình tam giác ADE \frac{55 \times 27}{2} = 742,5\left(m^{2}\right)
Hình ABCDE 935 + 724,5 = 1677,5 (m2)

Vậy diện tích mảnh đất là 1677,5m2.

Ví dụ 2: Diện tích tứ giác trên giấy kẻ ô vuông.

Bài tập SGK Toán lớp 5 trang 105, 106 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo).

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 1 trang 105 SGK Toán 5

Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây

Giải bài tập trang 104, 105, 106 SGK Toán 5

AD = 63m

AE = 84m

BE = 28m

GC = 30 m

Hướng dẫn giải

Theo hình vẽ thì mảnh đất đã cho được chia thành một hình chữ nhật và hai hình tam giác. Ta có thể tính diện tích hình chữ nhật AEGD và diện tích hai tam giác AEB, BGC hoặc tính diện tích hình thang ABGD và diện tích tam giác BGC, từ đó tính được diện tích của cả mảnh đất.

ĐÁP ÁN

Mảnh đất đã cho được chia thành hình chữ nhật AEGD và hình tam giác AEB và BGC

Diện tích hình chữ nhật AEGD là:

84 × 63 = 5292 (m2)

Độ dài cạnh BG là:

28 + 63 = 91 (m)

Diện tích hình tam giác BGC là:

91 × 30 : 2 = 1365 (m2)

Diện tích hình tam giác AEB là:

84 × 28 : 2 = 1176 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

5292 + 1365 + 1176 = 7833 (m2)

Đáp số: 7833 (m2)

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 2 trang 106 SGK Toán 5

Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:

Giải bài tập trang 104, 105, 106 SGK Toán 5

BM = 20,8m

CN = 38 m

AM = 24,5m

MN = 37,4 m

ND = 25,3m

Hướng dẫn giải

Mảnh đất được chia thành một hình thang vuông BCNM và hai hình tam giác vuông ABM, CND. Ta tính diện tích từng hình, từ đó tính được diện tích mảnh đất ban đầu.

ĐÁP ÁN

Mảnh đất được chia thành hình thang BMCN và hai hình tam giác ABM và CND

Diện tích hình thang BMCN là

(38 + 20,8) × 37, 4 : 2 = 1099,56 (m2)

Diện tích hình tam giác ABM là:

24,5 × 20,8 : 2 = 254,8 (m2)

Diện tích hình tam giác CND là:

25,3 × 38 : 2 = 480,7 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

1099,56 + 254,8 + 480,7 = 1835, 06 (m2)

Đáp số: 1835,06 (m2)

BÀI TẬP THỰC HÀNH DIỆN TÍCH  TOÁN LỚP 5

/5

Luyện tập về diện tích 2

Bài tập thực hành về diện tích 2

1 / 5

Diện tích của hình đa giác dưới đây là bao nhiêu?

 

2 / 5

Nền một căn phòng là hình chữ nhật có chiều dài 5,6m, chiều rộng 5m. Người ta trải ở giữa nền căn phòng có một tấm thảm hình vuông cạnh 4m. Tính diện tích nền căn phòng không được trải thảm.

Giải vở bài tập Toán 5

3 / 5

Một sân vận động có dạng như hình dưới đây. Tính chu vi của sân vận động đó.

Giải vở bài tập Toán 5

 

4 / 5

Diện tích của hình đa giác dưới đây là bao nhiêu?

 

5 / 5

Sân nhà Bác Long có dạng hình vuông cạnh 9m. Bác định trồng hoa ở mỗi góc hình tam giác, theo sơ đồ dưới đây. Hỏi diện tích phần còn lại của sân nhà bác là bao nhiêu m vuông?

 

Your score is

0%

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *