BÀI 7. DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN [LỚP 5]

Hình học Toán 5

Diện tích hình tròn

VIDEO BÀI GIẢNG DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN

TÓM TẮT KIẾN THỨC

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14

S = r × r × 3,14

(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn).

Ví dụ : Tính diện tích hình tròn có bán kính 2dm.

Diện tích hình tròn là: 2 × 2 × 3,14 = 12,56 (dm2)

BÀI TẬP SGK

Toán lớp 5 trang 100 – Diện tích hình tròn

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 1 trang 100

Tính diện tích hình tròn có bán kính r

a) r = 5cm

b) r = 0,4 dm

c) r = \frac{3}{5} m

Hướng dẫn giải

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

S= r × r × 3,14

(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn).

ĐÁP ÁN

a) Diện tích của hình tròn là:

5 × 5 × 3,14 = 78,5 (cm2)

b) Diện tích của hình tròn là:

0,4 × 0,4 × 3,14 = 0,5024(dm2)

c)\frac{3}{5}m=0,6m

Diện tích của hình tròn là:

0,6 × 0,6 × 3,14 = 1,1304(m2)

>> Tham khảo thêm: Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 5: Chu vi hình tròn – Luyện tập

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 2 trang 100

Tính diện tích hình tròn có đường kính d

a) d = 12 cm

b) 7,2 dm

c) d = \frac{4}{5} m

Hướng dẫn giải

– Tính bán kính hình tròn: r = d : 2

– Tính diện tích hình tròn: S= r × r × 3,14.

ĐÁP ÁN

a) Bán kính hình tròn là: 12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình tròn là: 6 × 6 × 3,14 = 113,04 (cm2)

b) Bán kính hình tròn là: 7,2 : 2 = 3,6 (dm)

Diện tích hình tròn là: 3,6 × 3,6 × 3,14 = 40,6944 (dm2)

c)\dfrac{4}{5}m=0,8m

Bán kính hình tròn là:

0, 8 : 2 = 0,4 (m)

Diện tích hình tròn là:

0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (m2)

Đáp số: a) 113,04 (cm2)

b) 40,6944 (dm2)

c) 0,5024 (m2)

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 3 trang 100

Tính diện tích một mặt bàn hình tròn có bán kính 45 cm

Hướng dẫn giải

Diện tích mặt bàn bằng diện tích hình tròn có bán kính r = 45cm và bằng r × r × 3,14.

ĐÁP ÁN

Diện tích của mặt bàn hình tròn là:

45 × 45 × 3,14 = 6358,5 (cm2)

Đáp số: 6358,5 cm2

Toán lớp 5 trang 100 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 1 trang 100

Tính diện tích hình tròn có bán kính r

a) r = 6 cm

b) r = 0,35 dm

Hướng dẫn giải

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

S= r × r × 3,14

(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn).

ĐÁP ÁN

a) Diện tích của hình tròn là :

6 × 6 × 3,14 = 113,04 (cm2)

b) Diện tích của hình tròn là:

0,35 × 0,35 × 3,14=0,38465 (dm2)

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 2 trang 100 

Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28 cm

Hướng dẫn giải

– Từ công thức tính chu vi : C = r × 2 × 3,14, ta suy ra bán kính r = C : 3,14 : 2

– Tính diện tích hình tròn theo công thức: S = r × r × 3,14.

ĐÁP ÁN

Theo đề bài ta có:

d × 3,14 = C

d × 3,14 = 6,28

d = 6,28 : 3,14

d = 2

Vậy đường kính của hình tròn bằng 2 cm

Bán kính của hình tròn là: 2 : 2 = 1 (cm)

Diện tích của hình tròn là:

1 × 1 × 3,14 = 3,14 (cm2)

Đáp số: 3,14 cm2

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 3 trang 100

Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7 m, người ta xây thành miệng rộng 0,3 m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

Giải bài tập trang 99, 100 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải

– Tính diện tích của hình tròn to có bán kính là 0,7m + 0,3m = 1m.

– Tính diện tích hình tròn bé (miệng giếng) có bán kính 0,7m.

– Diện tích thành giếng = diện tích của hình tròn to − diện tích hình tròn bé (miệng giếng).

ĐÁP ÁN

Diện tích của hình tròn bé (miệng giếng) là:

0,7 × 0,7 × 3,14 = 1,5386 (cm2)

Bán kính của hình tròn lớn là:

0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích của hình tròn lớn là:

1 × 1 × 3,14 = 3,14 (cm2)

Diện tích của thành giếng là:

3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2)

Đáp số: 1,6014 (m2)

Bài tập tự luyện Diện tích hình tròn

1) Tính diện tích các hình tròn sau, biết bán kính:

a) r = 15cm

b) r = 0,7dm

c) r = \frac{1}{2} m

2) Tính diện tích các hình tròn sau, biết đường kính:

a) d = 8cm

b) d = 6,2dm

c) d = \frac{3}{5} m

3) Tính diện tích các hình tròn sau, biết chu vi:

a) C = 6,28cm

b) C = 113,04dm

c) C = 0,785m

4) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 7,2m và bằng \frac{5}{2}chiều rộng. Người ta làm một bồn hoa hình tròn có đường kính 6m. Khu đất còn lại họ trồng rau.

a) Tính diện tích khu đất hình chữ nhật.

b) Tính diện tích bồn hoa hình tròn.

c) Tính diện tích khu đất trồng rau.

5) Trên một mảnh vườn hình thang có trung bình cộng hai đáy là 15,5m; chiều cao 7,8m; người ta đào một ao nuôi cá hình tròn có chu vi 50,24m. Hãy tính diện tích còn lại của mảnh vườn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *