Bài 8. Giới thiệu về biểu đồ hình quạt [Lớp 5]

Hình học Toán 5

Biểu đồ hình quạt

VIDEO BÀI GIẢNG BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT

Ví dụ: Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm học sinh tham gia các môn thể thao của lớp 5C. Biết rằng lớp 5C có 32 học sinh, hỏi có bao nhiêu bạn tham gia môn Bơi?

Lý thuyết biểu đồ hình quạt

Nhìn vào biểu đồ ta thấy có 12,5% học sinh tham gia môn bơi.

Vậy số học sinh tham gia môn Bơi là:

32 × 12,5 : 100 = 4 (học sinh)

BÀI TẬP SGK

Hướng dẫn giải bài tập Giới thiệu biểu đồ hình quạt (bài 1, 2 SGK Toán lớp 5 trang 102)

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 1 trang 102 SGK Toán 5

Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 120 học sinh được cho trên biểu đồ hình quạt. Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh.

Giải bài tập trang 102 SGK Toán 5

a) Thích màu xanh

b) Thích màu đỏ

c) Thích màu trắng

d) Thích màu tím

Hướng dẫn giải

– Từ biểu đồ ta thấy có 40% số học sinh thích màu xanh, 25% số học sinh thích màu đỏ, 20% số học sinh thích màu trắng và 15% số học sinh thích màu tím. Từ đó ta tìm được số học sinh thích mỗi loại màu đó.

– Quy tắc tìm a% của một số B: Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100.

ĐÁP ÁN

a) Có 40% học sinh thích màu xanh

120 : 100 x 40 = 48 (học sinh)

b) Có 25 % học sinh thích màu đỏ

120 : 100 x 25 = 30 (học sinh)

c) Có 20% học sinh thích màu trắng

120 : 100 x 20 = 24 (học sinh)

d) Có 15% học sinh thích màu tím

120 : 100 x 15 = 18 (học sinh)

Đáp số: a) 48 học sinh;

b) 30 học sinh;

c) 24 học sinh;

d) 18 học sinh.

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 2 trang 102 SGK Toán 5

Biểu đồ dưới đây nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học:

Giải bài tập trang 102 SGK Toán 5

Hãy đọc tỉ số phần trăm của học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình trên biểu đồ

Hướng dẫn giải

Quan sát biểu đồ đề tìm tỉ số phần trăm của từng loại học sinh.

ĐÁP ÁN

– Tỉ lệ học sinh giỏi là 17,5 %

– Tỉ lệ học sinh khá là 60%

– Tỉ lệ học sinh trung bình là 22,5 %

Giải bài tập trang 102 SGK Toán lớp 5: Giới thiệu biểu đồ hình quạt bao gồm các bài tập tự luyện có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán về hình học – hình quạt, cách đọc biểu đồ hình quạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *