Đa giác

Hình học Toán 6 CTST Toán 8

Đa giác

I. Đa giác

Một đa giác là một hình phẳng (hai chiều) với các cạnh là các đường thẳng. Ví dụ hình tam giác, hình tứ giác, hình ngũ giác, hình lục giác, v.v.

đa giác

 • Tổng các góc trong một đa giác

Chúng ta có thể tính tổng các góc của một đa giác bất kỳ.

Một đa giác có n cạnh thì sẽ có tổng số đo các góc được tính theo công thức: Tổng số đo các góc = (n − 2) × 180 °

Ví dụ: Tổng các góc của một tam giác (n=3) là: (3 − 2) × 180°=180°.

Tổng các góc của một tứ giác (n=4) là: (4 − 2) × 180°=360°

II. Đa giác đều

Một Đa giác đều có:

 • tất cả các cạnh bằng nhau.
 • tất cả các góc bằng nhau.

Nếu không có các tính chất trên, nó gọi là đa giác không đều. Các đa giác đều thường gặp là:

tam giác đều

Tam giác đều

Hình vuông

Hình vuông

lục giác đều

Hình lục giác đều

Chơi với một đa giác đều:

1. Tam giác đều

 • Tam giác đều có: 3 cạnh bằng nhau, 3 góc bằng nhau.
 • Số đo các góc trong một hình tam giác đều.
Tam giác đều

Một hình tam giác đều có 3 cạnh, do đó:

Tổng các trong tam giác = 180°

Số đo một góc = 180°:3 = 600

 • Chu vi của tam giác đều cạnh a là: C = 3 × a
 • Diện tích của tam giác đều cạnh a là: $S=a^{2}\frac{\sqrt{3}}{4}$
 • Vẽ tam giác đều (trước khi vẽ kéo các thanh trượt về 0)

2. Hình vuông

Hình vuông

 • Hình vuông có: 4 cạnh bằng nhau, 4 góc bằng nhau.
 • Bốn góc trong hình vuông đều là góc vuông (900).
 • Chu vi của hình vuông cạnh a là: C = 4 × a
 • Diện tích của hình vuông cạnh a là: S = a.a = a2

3. Hình lục giác đều

 • Hình lục giác đều có 6 cạnh bằng nhau, 6 góc bằng nhau.
 • Số đo các góc trong một hình lục giác đều.
lục giác đều

Một hình lục giác đều có 6 cạnh, do đó:

Tổng các trong lục giác = (6 − 2) × 180°=720°

Số đo một góc lục giác đều= 720°:6 = 1200

 • Chu vi của hình lục giác đều cạnh a là: C = 4 × a.
 • Diện tích hình lục giác đều cạnh a là: $S=a^{2}\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *