GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH 9 (phần 2)

Tài Liệu Toán THCS Toán 9

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH 9

TOÁN CÔNG VIỆC CHUNG – RIÊNG

Tuyển chọn các bài toán về giải bài toán bằng cách lập phương trình với dạng toán công việc chung- riêng. Một dạng toán quen thuộc dành cho các em học sinh lớp 9.

Mọi thắc mắc cần giải đáp về các bài tập, các em sẽ được giải đáp ngay tại: Hỏi đáp toán

Xem thêm: Tài liệu toán tuyển sinh cho lớp 9

Bài 1: Để hoàn thành một công việc, hai tổ phải làm chung trong 6 giờ. Sau hai giờ làm chung thì tổ II được điều đi làm việc khác, tổ I đã hoàn thành công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi nếu mỗi tổ làm riêng thì sau bao lâu sẽ xong việc đó?

Bài 2: Hai người cùng làm chung một công việc thì sau 6 giờ thì xong. Nếu một mình người thứ nhất làm trong 2 giờ, sau đó người thứ hai làm trong 3 giờ thì cả hai làm được $\frac{2}{5}$ công việc. Hỏi nếu mỗi người làm một mình sau bao lâu thì xong công việc?

Bài 3: Hai tổ công nhân làm chung trong 12 giờ sẽ hoàn thành xong công việc đã định. Họ làm chung với nhau trong 4 giờ thì tổ I được điều đi làm việc khác, tổ II làm nốt công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi tổ thứ II làm một mình thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc.

Bài 4: Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong.Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì họ làm được 25% công việc. Hỏi mỗi người làm công việc đó trong mấy giờ thì xong?

Bài 5: Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước thì sau 1 giờ 30 phút sẽ đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất trong 15 phút rồi khóa lại và mở vòi thứ hai chảy tiếp trong 20 phút thì sẽ được $\frac{1}{5}$ bể. Hỏi mỗi vòi chảy riêng thì sau bao lâu sẽ đầy bể?

Bài 6: Nếu mở cả hai vòi nước chảy vào bể thì sau 2 giờ 55 phút bể đầy. Nếu mở riêng từng vòi thì vòi thứ nhất làm đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai 2 giờ. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì mỗi vòi chảy bao lâu đầy bể?

Bài 7: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể sau 4 giờ 48 phút thì đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 4 giờ, vòi thứ hai chảy trong 3 giờ thì cả hai vòi chảy được $\frac{3}{4}$ bể. Hỏi mỗi vòi chảy riêng thì sau bao lâu sẽ đầy bể?

Bài 8: Hai tổ công nhân làm chung trong 15 giờ sẽ hoàn thành xong công việc đã định. Họ làm chung với nhau trong 5 giờ thì tổ II được điều đi làm việc khác, tổ II làm nốt công việc còn lại trong 12 giờ. Hỏi tổ thứ I làm một mình thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc?

Bài 9: Hai người thợ cùng làm một công việc trong 7 giờ 30 phút thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ và người thứ hai làm trong 2 giờ thì họ làm được 35% công việc. Hỏi mỗi người làm một mình công việc đó trong mấy giờ thì xong?

Bài 10: Hai người thợ cùng làm một công việc trong 7 giờ 12 phút thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 5 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì họ làm được 75% công việc. Hỏi mỗi người làm một mình trong bao lâu thì xong công việc?

Bài 11: Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước thì sau 12 giờ sẽ đầy bể. Sauk hi hai vòi cùng chảy 8 giờ thì người ta khóa vòi I, vòi II tiếp tục chảy. Do tăng công suất vòi II lên gấp đôi, nên vòi II đã chảy đầy phần bể còn lại của bể trong 3 giờ rưỡi. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình với công suất bình thường thì bao lâu mới đầy bể?

Bài 12: Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước thì sau 6 giờ sẽ đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất trong 20 phút rồi khóa lại và mở vòi thứ hai chảy tiếp trong 30 phút thì sẽ được $\frac{1}{15}$ bể. Hỏi mỗi vòi chảy riêng thì sau bao lâu sẽ đầy bể?

Bài 13: Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước thì sau 6 giờ sẽ đầy bể. Nếu vòi thứ I chảy một mình thì sau 10 giờ bể đầy. Nếu vòi thứ hai chảy một mình thì sau bao lâu đầy bể?

Bài 14: Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau $4\frac{4}{5}$ giờ sẽ đầy bể. Mỗi giờ lượng nước của vòi I bằng $1\frac{1}{2}$ lượng nước của vòi II. Hổi mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu đầy bể?

Bài 15: Hai tổ công nhân xây dựng một bức tường. Nếu họ làm chung thì sau 12 giờ thì xong, nhưng tkhi thực hiện tổ I làm chung trong 8h rồi chuyển sang công việc khác. Tổ II làm tiếp trong 7h thì xây xong. Hỏi mỗi tổ làm một mình thì sau bao lâu sẽ hoàn thành?

Bài 16: Hai tổ công nhân làm chung trong 4h sẽ hoàn thành xong công việc đã định. Nếu mỗi tổ làm một mình để làm xong công việc thì đội I cần ít thời gian hơn đội II là 6h. Hỏi mỗi tổ làm công việc một mình thì sau bao lâu sẽ hoàn thành?

Bài 17: Nếu hai vòi nước cùng chảy bào bể thì trong 5 giờ 50 phút thì bể đầy. Nếu chảy riêng thì bòi thứ hai chảy đầy bể nhanh hơn vòi một là 4 giờ. Hỏi mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu đầy bể?

Bài 18: Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước thì sau 1 giờ 45 phút đầy bể. Nếu chảy riêng thì vòi I chảy nhanh hơn vòi II là 1 giờ 30 phút. Hỏi mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu đầy bể?

Bài 19: Hai vòi nước nước cùng chảy vào bể không có nước thì sau 2 giờ 55 phút đầy bể. Nếu chảy riêng thì vòi I chảy nhanh hơn vòi II là 2 giờ. Hỏi mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu đầy bể?

Bài 20: Hai người cùng làm một công việc trong $\frac{12}{5}$ giờ thì xong. Nếu mỗi người làm một mình thì thời gian người thứ hai hoàn thành công việc nhiều hơn người thứ nhất là 2 giờ. Hỏi hai người làm một mình trong bao lâu thì xong công việc?

Bài 21: Hai người làm chung một công việc trong 24 ngày thì xong. Nhưng sau khi cùng làm 10 ngày thì người 1 nghỉ; người 2 làm tiếp 5 ngày nữa thì cả hai làm được 50% công việc. Hỏi mỗi người làm một mình trong bao lâu thì xong?

Bài 22: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể trong 1 giờ 30 phút thì đầy bể. Nếu mở vòi 1 trong 20 phút và mở vòi 2 trong 15 phút thì cả hai vòi chảy được $\frac{1}{5}$ bể, Tính thời gian mỗi vòi chảy riêng để đầy bể?

Bài 23: Hai người cùng làm một công việc trong 12 ngày thì xong. Hỏi mỗi người làm riêng trong bao lâu thì xong, biết rằng năng suất làm việc của người 1 gấp rưỡi người 2.

Bài 24: Hai người cùng làm một công việc trong 6 ngày thì xong. Hỏi mỗi người làm riêng trong bao lâu thì xong, biết người 1 làm mất nhiều thời gian hơn người 2 là 5 ngày khi làm một mình để xong công việc.

Bài 25: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể trong 2 giờ 24 phút thì đầy bể. Nếu vòi 1 chảy một mình thì đẩy bể nhanh hơn vòi 2 chảy một mình là 2 giờ. Hỏi mỗi vòi chảy một mình trong bao lâu thì đầy bể?

Bài 26: Hai công nhân nếu làm chung một công việc thì mất 40 giờ. Nếu người thứ nhất là 5 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì hoàn thành $\frac{2}{15}$ công việc. Hỏi nếu mỗi người làm riêng thì mất bao nhiêu giờ mới hoàn thành công việc?

2 thoughts on “GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH 9 (phần 2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *