Hình Bình Hành

Hình học Toán 6 CTST Toán 8

Hình bình hành

(Chuyển đến Diện tích hình bình hành hoặc là Chu vi của một hình bình hành)

  • Định nghĩa: Một bình hành là một tứ giác có các cạnh đối diện song song với nhau.

  • Tính chất:

mũi tên bên phảiCác cạnh đối diện là song song
mũi tên bên phảiCác cạnh đối diện có độ dài bằng nhau
mũi tên bên phảiCác góc đối diện bằng nhau (góc A giống nhau và góc B giống nhau)
mũi tên bên phảiGóc A và góc B cộng lại 180 ° nên chúng là góc phụ nhau.
  • Chơi với một bình hành :


GHI CHÚHình vuôngHình chữ nhật và Hình thoi đều là Hình bình hành!

Ví dụ: Một hình bình hành mà tất cả các góc là góc vuông là một hình chữ nhật !

  • Diện tích một bình hành

Công thức diện tích hình bình hành được xây dựng dựa vào công thức tính diện tích Hình chữ nhật như sau:

 

Diện tích bằng đáy nhân với chiều cao tương ứng:

Diện tích = b × h

h vuông góc với b )

Ví dụ: Một hình bình hành có đáy là 6 m và cao là 3 m thì Diện tích của nó là bao nhiêu?

Diện tích = 6 m × 3 m = 18 m 2

  • Chu vi của một bình hành

Chu vi là tổng độ dài các cạnh xung quanh của hình.

 

Chu vi bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kì :

Chu vi = 2 (b + s)

Ví dụ: Một hình bình hành có độ dài cạnh là 12 cm và 6 cm, thì chu vi của nó là bao nhiêu?

Chu vi = 2 × (12 cm + 6 cm) = 2 × 18 cm = 36 cm

  • Đường chéo của một bình hành

Hai đường chéo của một hình bình hành chia đôi lẫn nhau.

Nói cách khác hai đường chéo cắt nhau tại điểm chính giữa(trung điểm).

Ví dụ: Ở hình bên OA=OC; OB=OD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *