Hình Chữ Nhật

Hình học Toán 6 CTST

Hình chữ nhật

Định nghĩa: Hình chữ nhật là một tứ giác có bốn góc là góc vuông (90 °).

hình chữ nhật
các ô vuông nhỏ ở mỗi góc có nghĩa là “góc vuông”

mũi tên bên phảiMỗi góc bên trong là 90 °
mũi tên bên phảiCác cạnh đối diện song song và có độ dài bằng nhau (vì vậy nó cũng là một Hình bình hành).
  • Chơi với một hình chữ nhật:

  • Diện tích hình chữ nhật

diện tích hình chữ nhật Diện tích = a × b

Ví dụ: Một hình chữ nhật có chiều rộng 6 m và chiều cao 3 m thì Diện tích của nó là bao nhiêu?

Diện tích = 6 m × 3 m 18 m 2

Ví dụ: Một hình chữ nhật có chiều rộng 6 m và chiều cao 3 m thì Diện tích của nó là bao nhiêu?

Diện tích = 6 m × 3 m 18 m 2

  • Chu vi hình chữ nhật

Chu vi là tổng độ dài của các cạnh xung quanh.

chu vi hình chữ nhật 

Chu vi là 2 lần (chiều dài + chiều rộng) :

Chu vi = 2 (a + b)

 

 

Ví dụ: Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm và chiều rộng 5 cm, thì chu vi của nó là bao nhiêu?

Chu vi= 2 × (12 cm + 5 cm)

= 2 × 17 cm

34 cm

  • Đường chéo của hình chữ nhật

đường chéo hình chữ nhật Một hình chữ nhật có hai đường chéo, chúng có độ dài bằng nhau và cắt nhau ở giữa.
đường chéo hình chữ nhật 

Độ dài đường chéo là căn bậc hai của (chiều dài bình phương + chiều rộng bình phương) :

Đường chéo $”d” = \sqrt({a^{2} + b^{2})}$

Ví dụ: Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 5 cm, độ dài đường chéo là bao nhiêu?

bài tập đường chéo hình chữ nhật

$d= \sqrt({12^{2} + 5^{2})}$

$d= \sqrt{(144 + 25)}$

$d= \sqrt{169}$

$d= 13 cm$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *