[Hình học 7] Chủ Đề 2. Hai đường thẳng vuông góc

Toán 7

I. VIDEO BÀI GIẢNG CHỦ ĐỀ 2 HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Kênh Youtbe Học Toán

>>Xem danh sách bài học toán 7 tại đây: Toán 7 

II. LÝ THUYẾT CHỦ ĐỀ 2 HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ.

1. Hai đường thẳng vuông góc

* Định nghĩa:

Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông gọi là hai đường thẳng vuông góc.

Kí hiệu xx’ $\bot $ yy’.

* Tính chất vuông góc của hai đường thẳng:

Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước.

Vận dụng: Chứng minh ba điểm thẳng hàng

Cho ba điểm A, B, C và đường thẳng a

Nếu có AB $\bot $ a và AC $\bot $ a

 ⇒ Ba điểm A, B, C thẳng hàng

2. Đường trung trực của đoạn thẳng

* Định nghĩa:

Đường trung trực của đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng.

  • d là đường trung trực của đoạn thẳng AB ⇔ $\left\{ \begin{matrix} d\bot AB \text{tại} M \\ MA=MB \\ \end{matrix} \right.$
  • Nếu có M là trung điểm của đoạn AB. Mà có d $\bot $ AB tại M

⇒ d là đường trung trực của đoạn AB.

* Nếu d là đường trung trực của đoạn AB ⇒ Hai điểm A và B đối xứng nhau qua đường thẳng d.

* Chú ý: Mỗi đoạn thẳng chỉ có duy nhất một đường trung trực.

III. BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 2 HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC TOÁN 7

B/ BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất :

1. Đường thẳng xy là trung trực của đoạn thẳng AB nếu:

A. xy AB B. xy AB tại A hoặc tại B

C. xy đi qua trung điểm của AB D. xy AB tại trung điểm của AB

2. Nếu có 2 đường thẳng:

A. Vuông góc với nhau thì cắt nhau

B. Cắt nhau thì vuông góc với nhau

C. Cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc bằng nhau

D. Cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh

Bài 2: Vẽ thêm các đường thẳng đi qua điểm và vuông góc với các đường thẳng đã cho.

toán 7 hai đường thẳng vuông góc

Bài 3: Vẽ đường trung trực của các đoạn thẳng sau và nêu tính chất:

toán 7 đường trung trực của đoạn thẳng

Bài 4: Vẽ tam giác MNP rồi vẽ các đường trung trực của các cạnh tam giác đó.

HƯỚNG DẪN GIẢI

[/su_accordion]

Bài 5: Vẽ góc xOy = ${{60}^{0}}$. Lấy $A\in Ox$ rồi vẽ đường thẳng $a\bot Ox$ tại A. Lấy $B\in Oy$ rồi vẽ đường thẳng $b\bot Oy$ tại B. Gọi C là giao điểm của hai đường thẳng a và b. Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng OC.

HƯỚNG DẪN GIẢI

[/su_accordion]

Bài 6: Vẽ góc xOy có số đo bằng 1200. Lấy điểm A bất kì nằm trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng d vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng d’ vuông góc với tia Oy tại C. Vẽ đường thẳng qua B và vuông góc với Oy tại D.

HƯỚNG DẪN GIẢI

[/su_accordion]

Link nộp bài Hình học tuần 2: https://forms.gle/CGJ1oEnZB5CHGhTd7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *