Bài 11. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương [Lớp 5]

Hình học Toán 5

Hình hộp chữ nhật và hình lập phương

1. Hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật

Bao diêm, viên gạch có dạng hình hộp chữ nhật.

Hình hộp chữ nhật có 6 mặt (như hình vẽ): hai mặt đáy (mặt 1 và mặt 2) và bốn mặt bên (mặt 3, mặt 4, mặt 5 và mặt 6) đều là hình chữ nhật. Mặt 1 bằng mặt 2; mặt 3 bằng mặt 5; mặt 4 bằng mặt 6.

Hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật (hình bên dưới) có:

• Tám đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh M, đỉnh N, đỉnh P, đỉnh Q.

• Mười hai cạnh là: cạnh AB, cạnh BC, cạnh DC, cạnh AD, cạnh MN, cạnh NP, cạnh QP, cạnh MQ, cạnh AM, cạnh BN, cạnh CP, cạnh DQ.

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao.

Hình hộp chữ nhật

2. Hình lập phương

Ta cũng thường gặp trong thực tế một số đồ vật như con súc sắc có dạng hình lập phương.

Hình lập phương có sáu mặt là các hình vuông bằng nhau.

Hình hộp chữ nhật

> Tham khảo thêm các bài học về: Toán lớp 5

3. Chơi với hình hộp chữ nhật

Hướng dẫn giải bài Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 5 trang 108)

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 1 trang 108 SGK Toán 5

Viết số thích hợp vào ô trống

Hình

Số mặt

Số cạnh

Số đỉnh

Hình hộp chữ nhật

Hình lập phương

Hướng dẫn giải

Dựa vào lý thuyết về hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

ĐÁP ÁN

Hình

Số mặt

Số cạnh

Số đỉnh

Hình hộp chữ nhật

6

12

8

Hình lập phương

6

12

8

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 2 trang 108 SGK Toán 5

a) Hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật.

Giải bài tập trang 108 SGK Toán 5

b) Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 3 cm, chiều cao 4 cm. Tính diện tích mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABNM và BCPN.

Hướng dẫn giải

Mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABNM, BCPN đều là hình chữ nhật.

Áp dụng công thức: diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng.

ĐÁP ÁN

a) Những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật là:

AB = MN = QP = DC

AD = MQ = BC = NP

AM = BN = CP = DQ

b) Diện tích mặt đáy MNPQ là:

6 × 3 = 18 (cm2)

Diện tích của mặt bên ABNM là:

6 × 4 = 24 (cm2)

Diện tích của mặt bên BCPN là

4 × 3 = 12 (cm2)

Đáp số: 18cm2, 24 cm2, 12cm2

>> Bài tập tự luyện:Bài tập Toán lớp 5: Thể tích hình hộp chữ nhật

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 3 trang 108 SGK Toán 5

Trong các hình dưới đây hình nào là hình hộp chữ nhật hình nào là hình lập phương?

Giải bài tập trang 108 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải

Quan sát hình vẽ và dựa vào cách tính chất của hình hộp chữ nhật, hình lập phương để xác định hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương.

ĐÁP ÁN

Hình A là hình hộp chữ nhật (vì có ba kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao).

Hình C là hình lập phương (vì có 6 mặt là hình vuông bằng nhau).

Nói thêm: hình lập phương là một hình hộp chữ nhật đặc biệt có ba kích thước bằng nhau nên ta cũng có thể coi hình C là một hình hộp chữ nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *