BÀI 1. HÌNH TAM GIÁC [LỚP 5]

Hình học Toán 5

 

HÌNH TAM GIÁC

Hình tam giác ABC có:

– Ba cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.

– Ba đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

– Ba góc là:

Góc đỉnh A, cạnh AB và AC (gọi tắt là góc A);

Góc đỉnh B, cạnh BA và BC (gọi tắt là góc B);

Góc đỉnh C, cạnh AC và CB (gọi tắt là góc C).

  • Phân loại tam giác
tam giác nhọn

Tam giác nhọn

Ba góc đều là góc nhọn (nhỏ hơn 90 °)

tam giác vuông

Tam giác vuông

Có 1 góc vuông (bằng 90 °)

tam giác tù

Tam giác tù

Có 1 góc tù (lớn hơn 90 °)

Bây giờ hãy thực hành bài tập đưới đây:

  • Đáy và đường cao

/5

Tam giác

Bài tập thực hành về tam giác

1 / 5

Tam giác dưới đây thuộc loại tam giác nào?

2 / 5

Các cạnh trong tam giác dưới là?

3 / 5

Đường cao tươn ứng với cạnh NP là?

4 / 5

Đáy với đường cao tương ứng của tam giác DEG là:

5 / 5

Tam giác dưới đây thuộc loại tam giác gì? 

Your score is

0%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *