BÀI 3. HÌNH THANG [LỚP 5]

Hình học Toán 5

Hình thang

Vieo bài giảng Nhận diện các hình – Hình thang lớp 5.

Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song (được đánh dấu bằng các mũi tên bên dưới):

Hình thang 

Hình thang

Các cạnh song song gọi là “cạnh đáy”

Hai cạnh bên còn lại gọi là “cạnh bên”

Khoảng cách AH (vuông góc) giữa hai cạnh đáy được gọi là “đường cao”.

Chơi với hình thang

Hãy nhấn giữ và kéo các điểm A, B, C và thanh trượt và quan sát sự thay đổi của hình thang

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2 , 3, 4 trang 91 SGK Toán lớp 5. Sau đây là lời giải chi tiết, các em học sinh cùng so sánh đối chiếu đáp án của mình sau đây.

Giải Toán lớp 5 trang 91 Bài 1

Trong các hình dưới đây hình nào là hình thang?

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 5

Phương pháp giải

Áp dụng tính chất: Hình thanh có một cặp cạnh đối diện song song.

Đáp án

Ta thấy hình 1, hình 2, hình 4, hình 5, hình 6 là hình thang.

Giải Toán lớp 5 trang 91 Bài 2

Trong 3 hình dưới đây hình nào có:

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 5

– Bốn cạnh và 3 góc?

– Hai cặp cạnh đối diện song song?

– Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song?

– Có bốn góc vuông?

Đáp án

Hình 1, hình 2, hình 3 có 4 cạnh và 3 góc

Hình 1, hình 2 có hai cặp cạnh đối diện song song

Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện song song

Hình 1 có bốn góc vuông

Giải Toán lớp 5 trang 91 Bài 3

Vẽ thêm 2 đoạn thẳng vào hình dưới đây để được hình thang?

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 5

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất: hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.

Đáp án

Có thể vẽ thêm vào mỗi hình hai đoạn thẳng như sau:

Giải bài tập Toán lớp 5

Lưu ý: có nhiều cách vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình đã cho để được hình thang, học sinh tùy chọn cách phù hợp.

Giải Toán lớp 5 trang 91 Bài 4

Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông? Cạnh nào vuông góc với 2 đáy.

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 5

Đáp án

Hình thang ABCD có những góc A và góc D là góc vuông

Cạnh AD vuông góc với 2 đáy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *