Hình thang

Hình học Toán 6 CTST Toán 8

Hình thang

(Chuyển đến Diện tích hình thang hoặc là Chu vi của một hình thang)

Định nghĩa: Hình thang là một tứ giác có một cặp cạnh đối diện song song (được đánh dấu bằng các mũi tên bên dưới):

Hình thang 

Hình thang

Các cạnh song song gọi là “cạnh đáy”

Hai cạnh bên còn lại gọi là “cạnh bên”

Khoảng cách AH (vuông góc) giữa hai cạnh đáy được gọi là “đường cao”

Hình thang vuông: là Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy.

 Hình thang. Diện tích hình thang

Hình thang vuông ABCD có cạnh bên AD vuông góc với hai đáy.

Hình thang cân: là một trường đặc biệt của hình thang, có hai góc kề ở một đáy bằng nhau.

Hình thang cân

Hình thang cân ABCD có:

Chart, radar chart, line chart Description automatically generated

mũi tên bên phảiHai cạnh đáy song song AB // CD
mũi tên bên phảiHai cạnh bên bằng nhau AB = CD
mũi tên bên phảiHai góc kề một đáy bằng nhau $\hat{A}=\hat{B}$ ; $\hat{C}=\hat{D}$.
mũi tên bên phảiHai đường chéo bằng nhau AC = BD

Chơi với hình thang:

  • Diện tích hình thang

Diện tích hình thang 

Diện tích bằng trung bình của hai đáy nhân với độ cao :

Diện tích =$\dfrac{a+b}{2}×h $

Ví dụ: Hai đáy của một hình thang là 6 m và 4m, và chiều cao là 3m. Diện tích của nó là gì?

Diện tích = $\dfrac{6+4}{2}×3= 5 × 3 =15m^{2}$

  • Chu vi của một hình thang

Chu vi là khoảng cách xung quanh các cạnh.

chu vi hình thang 

Chu vi là tổng của tất cả các độ dài cạnh :

Chu vi = a + b + c + d

Ví dụ: Một hình thang có độ dài các cạnh là 5 cm, 12 cm, 4 cm và 15 cm, thì chu vi của nó là bao nhiêu?

Chu vi = 5 cm + 12 cm + 4 cm + 15 cm = 36 cm

  • Đường trung bình của hình thang

đường trung bình hình thang 

Đường trung bình của hình thang là một đoạn thẳng nằm giữa hai đáy.

Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy.

$m=\dfrac{a+b}{2}$

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *