Hình thoi

Hình học Toán 6 CTST Toán 8

Hình thoi

(Chuyển đến Diện tích hình thoi hoặc là Chu vi của một hình thoi)

Định nghĩa: Hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau .


Một hình thoi trông giống như một viên kim cương

mũi tên bên phảiTất cả các cạnh có độ dài bằng nhau
mũi tên bên phảiCác cạnh đối diện song song và các góc đối diện bằng nhau (là Hình bình hành ) .
mũi tên bên phảiĐường cao là khoảng cách vuông góc giữa các cạnh đối diện
mũi tên bên phảiVà các đường chéo “p” và “q” của một hình thoi vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường (điểm chính giữa)

  • Chơi với một hình thoi:

  • Diện tích hình thoi

A screenshot of a computer Description automatically generated with low confidence

Diện tích có thể được tính bằng:

  • Cạnh nhân với đường cao tương ứng:

Diện tích = s × đường cao

  • Nhân độ dài của các đường chéo rồi chia cho 2:

Diện tích = (p × q) / 2

Ví dụ: Một hình thoi có các đường chéo là 6 m và 8 m, diện tích của nó là bao nhiêu?

Diện tích = (6 m × 8 m) / 2 = 24 m 2

  • Chu vi của một hình thoi

Chu vi là tổng độ dài các cạnh xung quanh của hình.

 

Chu vi bằng 4 lần độ dài cạnh
(vì tất cả các cạnh đều có độ dài bằng nhau):

Chu vi = 4 × S

Ví dụ: Một hình thoi có độ dài cạnh là 12 cm, thì chu vi của nó là bao nhiêu?

Chu vi = 4 × 12 cm = 48 cm

Hình vuông có phải là hình thoi không?

Có, vì hình vuông cũng có 4 cạnh bằng nhau. Hình vuông là hình thoi có các góc đều là góc vuông.

Hình thoi có phải là hình bình hành không?

, vì hình thoi cũng có các cạnh đối song song. Tuy nhiên hình thoi thì có 4 cạnh bằng nhau, còn hình bình hành thì chỉ có 2 cạnh đối diện bằng nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *