Bài 5. Hình tròn Đường tròn [lớp 5]

Hình học Toán 5
Chúng ta đã thấy rất nhiều hình tròn. Chúng rất tròn trĩnh như một viên bi.

Lý thuyết đường tròn, hình tròn

Mỗi hình tròn có một tâm, tức điểm nằm ngay chính giữa của nó.
Đường ở ngoài biên của hình tròn đươc gọi là đường tròn. Khoảng cách từ tâm đến các điểm ở đường tròn luôn bằng nhau.
Lưu ý: Cần phân biệt đường tròn thì không tính phần phía bên trong, còn hình tròn thì có cả phần phía bên trong.

Bán kính của hình tròn

Khoảng cách từ tâm đến một điểm trên đường tròn được gọi là bán kính của hình tròn.

– Nối tâm O với một điểm A trên đường tròn. Đoạn thẳng OA là bán kính của hình tròn. Tất cả các bán kính của một hình tròn đều bằng nhau: OA = OB = OC.

Lý thuyết đường tròn, hình tròn

Đường kính của hình tròn

Đường kính là độ dài của đoạn thẳng đi qua tâm nối hai điểm bất kì trên đường tròn.

– Đoạn thẳng MN nối hai điểm M, N của đường tròn và đi qua tâm O là đường kính của hình tròn.

Lý thuyết đường tròn, hình tròn

Vậy, đường kính của một hình tròn bằng hai lần bán kính:

Bài tập SGK

Hướng dẫn giải bài tập Hình tròn, đường tròn (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 5 trang 96, 97). Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu kết quả sau đây.

Giải Toán lớp 5 trang 96 Câu 1

Vẽ hình tròn có

a) Bán kính 3 cm

b) Đường kính 5cm

Hướng dẫn giải

+) Tính bán kính hình tròn:

ở câu b), bán kính hình tròn là: 5 : 2 = 2,5 (cm)

+) Cách vẽ

– Chấm một điểm, chẳng hạn O (hoặc I), làm tâm.

– Mở compa sao cho mũi kim cách đầu chì một khoảng 3cm (hoặc 2,5cm).

– Đặt mũi kim vào điểm O, áp đầu chì sát vào mặt giấy quay đúng một vòng. Ta được hình tròn tâm O (hoặc I) có bán kính 3cm (hoặc 2,5cm).

Đáp án

Bán kính hình tròn ở câu b là: 5 : 2 = 2,5 (cm)

Dùng compa vẽ hình vào vở theo hướng dẫn ở trên ta có hình vẽ như sau:

Giải bài tập Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 trang 96 Câu 2

Cho đoạn thẳng AB = 4 cm. Hãy vẽ hai đường tròn tâm A và B đều có bán kính 2 cm.

Hướng dẫn giải

+) Cách vẽ

– Chọn điểm A (hoặc B) làm tâm.

– Mở compa sao cho mũi kim cách đầu chì một khoảng 2cm.

– Đặt mũi kim vào điểm A (hoặc B), áp đầu chì sát vào mặt giấy quay đúng một vòng. Ta được hình tròn tâm A (hoặc B) có bán kính 2cm.

Đáp án

Dùng compa vẽ vào vở ta được hình như sau:

Giải bài tập trang 96, 97 SGK Toán 5

Giải Toán lớp 5 trang 96 Câu 3

Vẽ theo mẫu

Giải bài tập trang 96, 97 SGK Toán 5

Đáp án

– Vẽ đường tròn tâm O đường kính AB (đường kính AB bằng 8 lần cạnh ô vuông).

– Vẽ nửa đường tròn đường kính AO (đường kính AO bằng 4 lần cạnh ô vuông).

– Vẽ nửa đường tròn đường kính OB (đường kính OB bằng 4 lần cạnh ô vuông).

/4

Hình tròn

Bài tập thực hành về hình tròn

1 / 4

Đường kính của hình tròn dưới đây.

2 / 4

Hình tròn dưới đây, đoạn thẳng nào là đường kính?

Chọn đáp án đúng.

3 / 4

Bán kính của hình tròn dưới đây.

4 / 4

Hình tròn dưới đây, đoạn thẳng nào là bán kính?

Chọn tất cả đáp án đúng.

Your score is

0%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *