Hình vuông

Hình học Toán 6 CTST Toán 8

Hình vuông (Hình học)

(Chuyển đến Diện tích hình vuông hoặc là Chu vi hình vuông)

  • Định nghĩa: Hình vuông là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc đều là góc vuông (90 °)

hình vuông
các ô vuông nhỏ ở mỗi góc có nghĩa là “góc vuông”

mũi tên bên phảiTất cả các cạnh có chiều dài bằng nhau
mũi tên bên phảiMỗi góc bằng nhau và bằng 90 °
mũi tên bên phảiCác cạnh đối diện song song (vì vậy nó là một bình hành ).
  • Chơi với một hình vuông:

 

Hình vuông là một đa giác đều (tất cả các góc bằng nhau và tất cả các cạnh bằng nhau) và nó thỏa mãn định nghĩa của các hình sau:

Hình chữ nhật (vì tất cả các góc là 90 °)

Hình thoi (vì tất cả các cạnh có độ dài bằng nhau)

Hình bình hành (vì các cạnh đối diện song song và có độ dài bằng nhau)

  • Diện tích hình vuông
diện tích hình vuông 

Diện tích bằng bình phương chiều dài cạnh :

Diện tích = a 2 = a × a

Ví dụ: Một hình vuông có độ dài cạnh 6 m, diện tích của nó là bao nhiêu?

Diện tích = 6 m × 6 m = 36 m 2

diện tích hình vuông 

Diện tích cũng là một nửa của bình phương đường chéo:

Diện tích = $\frac{d^{2}}{2}$

  • Chu vi hình vuông

Chu vi là tổng độ dài các cạnh xung quanh hình.

chu vi hình vuông 

Chu vi bằng 4 lần chiều dài cạnh:

Chu vi = 4a

Ví dụ: Một hình vuông có độ dài cạnh là 12 cm, thì chu vi của nó là bao nhiêu?

Chu vi = 4 × 12 cm = 48 cm

  • Đường chéo của hình vuông

Hình vuông có hai đường chéo, độ dài bằng nhau và cắt nhau ở chính giữa.

đường chéo hình vuông 

Đường chéo là độ dài cạnh nhân với căn bậc hai của 2 :

Đường chéo “d” = a × √2

Ví dụ: Một hình vuông có độ dài cạnh 5 m thì độ dài đường chéo là bao nhiêu?

đường chéo hình vuông

Chiều dài đường chéo =a × √2

=5 × 1,41421 …

=7,071 m (đến 3 số thập phân)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *