Bài 9. Luyện tập về tính diện tích [Lớp 5]

Hình học Toán 5

Luyện tập về tính diện tích

Ta đã biết cách tính diện tích của các hình đơn giản như hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn,..Trong bài học hôm nay ta sẽ học cách tính diện tích một hình bằng cách chia hình và cộng thức tính diện tích của các hình đã học.

1. Tính diện tích hình trên giấy kẻ ô vuông.

Ví dụ 1: Tính diện tích hình dưới đây, biết mỗi ô vuông có cạnh bằng 1 cm.

2. Tính diện tích bằng cách chia hình rồi cộng lại.

Ví dụ 2: Tính diện tích của hình sau đây:

 

3. Tính diện tích bằng cách chia hình rồi trừ đi.

Ví dụ 3: Tính diện tích của hình sau đây:

4. Bài tập Toán lớp 5 trang 104 Luyện tập về diện tích

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 1 trang 104 SGK Toán 5

Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ

Giải bài tập trang 104, 105, 106 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải

Chia hình đã cho thành hai hình chữ nhật là hình 1 và hình 2 như hình vẽ trong bài giải. Tính diện tích mỗi hình, từ đó tìm được diện tích mảnh đất ban đầu bằng cách tìm tổng diện tích hai hình 1 và 2.

ĐÁP ÁN

Giải bài tập trang 104, 105, 106 SGK Toán 5

Chiều dài hình chữ nhật số 1 là:

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Diện tích của hình chữ nhật số 1 là:

11,2 × 3,5 = 39,2 (m2)

Diện tích của hình chữ nhật số 2 là:

6,5 × 4,2 = 27,3 (m2)

Diện tích của mảnh đất là:

39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5 (m2)

Lưu ý: Có nhiều cách chia mảnh đất ban đầu thành các hình chữ nhật nhỏ khác nhau. Học sinh tùy chọn cách phù hợp để làm.

Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 2 trang 104 SGK Toán 5

Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.

Giải bài tập trang 104, 105, 106 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải

Chia hình vẽ ban đầu thành các hình chữ nhật nhỏ, sau đó tính diện tích các hình đó.

Diện tích khu đất bằng tổng diện tích các hình chữ nhật nhỏ.

ĐÁP ÁN

Cách 1:

Giải bài tập Toán lớp 5

Chia khu đất thành 3 hình chữ nhật 1, 2 và 3

Hình 1 và 3 đều có chiều dài rộng 30 m

Hình 2 và 3 đều có chiều dài rộng 100,5m

Tổng diện tích hình 1 và hình 3 là:

100,5 × 30 × 2 = 6032 (m2)

Hình 2 có chiều dài bằng:

100,5 – 40,5 = 60 (m)

Diện tích của hình 2 là:

60 × 20 = 1200 (m2)

Diện tích của khu đất là:

6030 + 1200 = 7230 (m2)

Đáp số: 7230 (m2)

Cách 2:

Giải bài tập trang 104, 105, 106 SGK Toán 5

Diện tích khu đất bằng diện tích hình chữ nhật bao phủ trừ đi diện tích của 2 hình chữ nhật nhỏ với các kích thước là 50m và 40,5 m.

Chiều dài của hình chữ nhật bao phủ là:

40,5 + 100,5 = 141 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật bao phủ là:

50 + 30 = 80 (m)

Diện tích của hình chữ nhật bao phủ là:

141 × 80 = 11280 (m2)

Tổng diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ là:

50 × 40,5 × 2 = 4050 (m2)

Diện tích của khu đất là:

11280 – 4050 = 7230 (m2)

Đáp số: 7230 (m2).

BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ DIỆN TÍCH TOÁN LỚP 5

/6

Luyện tập về diện tích

Bài tập thực hành về diện tích

1 / 6

Biết mỗi ô vuông nhỏ có cạnh là 1 cm. Tính diện tích của hình được tô màu dưới đây.

 

2 / 6

Diện tích của hình được tô màu dưới đây là?

3 / 6

Diện tích của hình được tô màu dưới đây là?

4 / 6

Hình bên được tạo bởi hai hình chữ nhật. Tính diện tích hình bên bằng cách cộng các diện tích lại với nhau.

5 / 6

Diện tích của hình được tô màu dưới đây là?

6 / 6

Diện tích của hình được tô màu dưới đây là?

Your score is

0%

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *