Ôn tập chương 1. Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song lớp 7

Toán 7

I. VIDEO BÀI GIẢNG TỔNG BA GÓC CỦA TAM GIÁC - HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU.

Kênh Youtbe Học Toán

>>Xem danh sách bài học toán 7 tại đây: Toán 7 

II. LÝ THUYẾT

III. BÀI TẬP

Bài 1: Cho hình vẽ:

a) Chứng minh AM // BN.

b) Tính $\hat{M}_{3}$, $\hat{N}_{3}$, $\hat{N}_{4}$.

A picture containing clock Description automatically generated

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) $\left. \begin{array}{l} AM \bot AB \\ BN \bot AB \\ \end{array} \right\}\Rightarrow AM//BN$

b) Ta có: $\hat{M}_{3}=\hat{M}_{1}=50^{0}$,

Vì AM//BN nên:

$\hat{N}_{3}=\hat{M}_{1}=50^{0}$(2 góc so le trong)

$\hat{N}_{4}+\hat{M}_{1}=180^{0}$ (2 góc trong cùng phía)

$\hat{N}_{4}=180^{0}-\hat{M}_{1}=180^{0}-50^{0}=130^{0}$

.

Bài 2: Cho AD // BC.

a) Chứng minh $AB\bot BC$.

b) Tính $\hat{D}_{1}$; $\hat{D}_{2}$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) $\left. \begin{array}{l} AD // BC \\ AB \bot AD \\ \end{array} \right\}\Rightarrow AB\bot BC$

b) Vì AD//BC nên:

$\hat{D}_{2}=\hat{C}_{1}=125^{0}$(2 góc đồng vị)

$\hat{D}_{1}+\hat{C}_{1}=180^{0}$ (2 góc trong cùng phía)

$\hat{D}_{1}=180^{0}-\hat{C}_{1}=180^{0}-125^{0}=55^{0}$

.

Bài 3: Cho hình vẽ (vẽ lại hình đúng số đo):

a) Chứng minh AD // BC.

b) Tính $\hat{D}_{1}$; $\hat{D}_{2}$.

c) Vẽ $\hat{xBz}={40}^{0}$ (tia Bz nằm giữa hai tia BC và Bx).

Vẽ Ay // Bz. Chứng minh Ay // DC.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Học sinh tự làm

b) $\hat{D}_{1}=60^{0}$ ; $\hat{D}_{2}=120^{0}$ 

c)

Background pattern

Description automatically generated with medium confidence

Ta có: $\hat{xBC}=180^{0}-\hat{B}_{1}=180^{0}-80^{0}=100^{0}$

Vì tia Bz nằm giữa hai tia BC và Bx nên $\hat{CBz}=\hat{xBC}-\hat{xBz}=100^{0}-40^{0}=60^{0}$

Nên $\hat{CBz}=\hat{BCD}=60^{0}$ mà 2 góc ở vị trí so le trong nên Bz // DC (1)

Lại có Ay // Bz (2).Từ (1) và (2) suy ra Ay // DC.

.

Bài 4. Cho hình vẽ

a) Chứng minh Ax // By.

b) Chứng minh By // Cz.

c) Chứng minh Ax // Cz.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Dùng 2 góc so le trong bằng nhau

b) Dùng 2 góc so le trong bằng nhau

c) $\left. \begin{array}{l} Ax //By \\ By //Cz \\ \end{array} \right\}\Rightarrow Ax//Cz$

.

Bài 5. Vẽ trên một hình theo cách diễn đạt sau:

– Vẽ góc xOy = ${{30}^{0}}$.

– Lấy điểm A thuộc tia Ox, qua A vẽ đường thẳng d1 vuông góc với tia Ox và cắt tia Oy tại B.

– Vẽ đường trung trực của AB.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *