tài liệu tự học môn toán 9

Tài liệu Tự học Môn Toán 9

Tài Liệu Toán THCS Toán 9

Tài liệu hướng dẫn cho học sinh tự ôn tập môn Toán 9 tại nhà được thầy Nguyễn Thế Út biên soạn. Tài liệu được sắp xếp có hệ thống, với nhiều bài tập và phân dạng chi tiết cho các em. Chắc chắn đây là một tài liệu cần thiết cho các em trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10.

Các bạn  thắc mắc về các bài tập trong tài liệu có thể tham gia hỏi đáp tại: Diễn đàn hỏi đáp toán 

Xem thêm: Toán thực tế 9

Mục lục của tài liệu:

PHẦN I Đạisố 1

CHƯƠNG 1 Căn bậc hai. căn bậc ba

 1.   Căn bậc hai

 2.   Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

 3.  Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương 

 4.  Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương 

 5.   Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 

 6.  Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (tiếp) 

 7.  Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai 

 8.   Căn bậc ba 

 9.   Ôn tập chương I 

CHƯƠNG 2 Hàm số bậc nhất 

 1.   Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số 

 2.   Hàm số bậc nhất 

 3.   Đồthịhàmsốy=ax+b(a # 0) 

 4.   Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau 

 5.   Hệsốgóccủađườngthẳngy=ax+b(a # 0) 

 6.   Ôn tập chương 2 

CHƯƠNG 3 Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

 1.   Phương trình bậc nhất hai ẩn

 2.  Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 

 
 1.  Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 

 2.  Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số 

 3.   Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 

 4.  Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp)

 5.   Ôn tập chương 3 

CHƯƠNG 4 Hàm số và phương trình bậc hai 

 1.   Hàm số y=ax^2(a # 0)

 2.  Đồ thị của hàm số y=ax^2 (a # 0)

 3.  Phương trình bậc hai

 4.  Công thức nghiệm của phương trình bậc hai.

 5.  Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai 

 6.  Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

 7.   Phương trình quy về phương trình bậc hai

 8.  Giải bài toán bằng cách lập phương trình

 9.   Ôn tập chương IV

 1.  Đề kiểm tra chương IV

  PHẦN II

Hình học 

CHƯƠNG 5 Hệ thức lượng trong tam giác vuông 

 1.   Hệ thức lượng về cạnh và đường cao trong tam giác vuông 

 2.   Tỉ số lượng giác của góc nhọn 

 3.  Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác

 4.  Ôn tập chương I 

CHƯƠNG 6 Đường tròn 

 1.  Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

 2.   Đường kính và dây của đường tròn 

 3.   Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

 4.   Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn 

 5.  Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn 

 6. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau 

 7.   Vị trí tương đối của hai đường tròn (Phần 1)

 8.   Vị trí tương đối của hai đường tròn (Phần 2) 

 9.   Ôn tập chương 2 

 10.   Đề kiểm tra chương 2 

CHƯƠNG 7 Góc với đường tròn 

 1.  Góc ở tâm- Số đo cung 

 2.   Liên hệ giữa cung và dây 

 3.   Góc nội tiếp

 4.   Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

 5.   Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn 

 6.   Cung chứa góc 

 7.  Tứ giác nội tiếp 

 8. Độ dài đường tròn, cung tròn 

 9.  Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

 10.  Ôn tập chương III 

CHƯƠNG 8 Hình trụ. Hình nón. Hình cầu 

1 Hình trụ – khối trụ 

2  Hình nón – Khối nón

3  Mặt cầu – Khối cầu

4  Ôn tập chương 4

Đề thi cuối kỳ 

PHẦN III

CHƯƠNG 9 Đề thi cuối HK1

Đề số 1 Đề số 2 Đề số 3

tài liệu tự học môn toán 9
tài liệu tự học môn toán 9
tài liệu tự học môn toán 9
tài liệu tự học môn toán 9
tài liệu tự học môn toán 9
tài liệu tự học môn toán 9
tài liệu tự học môn toán 9
tài liệu tự học môn toán 9

Tải về để xem đầy đủ tài liệu tại đây.

2 thoughts on “Tài liệu Tự học Môn Toán 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *