Tam giác

Hình học Toán 6 Toán 7

Hình tam giác

tổng ba góc tam giác

mũi tên bên phải Một tam giác có ba cạnh và ba góc
mũi tên bên phải Tổng 3 góc luôn bằng 180 °

1. Phân loại tam giác dựa vào các cạnh

Có hai tên đặc biệt được đặt cho hình tam giác cho biết có bao nhiêu cạnh (hoặc góc) bằng nhau.

tam giác đều

“Tam giác đều”

Ba cạnh bằng nhau
Ba góc bằng nhau, luôn luôn bằng 60 °

“Tam giác cân”

Hai cạnh bằng nhau
Hai góc bằng nhau

Với các tam giác không thuộc hai loại trên gọi là “Tam giác bất kì”

“Tam giác bất kì”

Không có cạnh nào bằng nhau, Không có góc nào bằng nhau.

2. Phân loại tam giác dựa vào số đo góc.

Ngoài cách gọi tên tam giác như trên, tam giác còn được gọi tên dựa vào loại góc bên trong :

tam giác nhọn

Tam giác nhọn

Tất cả các góc đều nhỏ hơn 90 °

tam giác vuông

Tam giác vuông

Có 1 góc vuông (90 °)

tam giác tù

Tam giác tù

Có 1 góc tù (hơn 90 °)

3. Kết hợp các tên

Đôi khi tam giác có nhiều tên gọi kết hợp từ các loại tam giác trên. Ví dụ: Tam giác vuông cân.

Graphical user interface Description automatically generated with medium confidence

Tam giác vuông cân.

Có một góc vuông (90 °) và hai góc bằng nhau

Bạn có đoán được các góc bằng bao nhiêu độ?

4. Chơi với tam giác

Hãy thử nhấn vào các hộp tưng ứng để tạo ra các loại tam giác sau đó di chuyển chúng.

5. Góc

Tổng ba góc trong một tam giác luôn bằng 180°.


6. Chu vi

Chu vi là khoảng cách xung quanh cạnh của hình tam giác: chỉ cần cộng ba cạnh:

7. Diện tích

Diện tích tam giác  bằng một nửa đáy nhân với đường cao tương ứng .

  • “b” là đáy (là độ dài một cạnh).
  • “h” là đường cao tương ứng vuông góc với đáy b.

Diện tích = ½ × b × h

Công thức đúng cho tất cả các hình tam giác.

Lưu ý: một cách đơn giản hơn để viết công thức là $\frac{bh}{2}$

Ví dụ: Diện tích của tam giác này là bao nhiêu?

(Lưu ý: 12 là đường cao , không phải chiều dài của cạnh tam giác)

Đường cao = h = 12

Đáy = b = 20

Diện tích = ½ × b × h = ½ × 20 × 12 = 120

Có thể lấy bất kỳ cạnh nào, Chỉ cần đảm bảo “đường cao tương ứng” hạ vuông góc với đáy:

(Lưu ý: Bạn cũng có thể tính diện tích từ độ dài của cả ba cạnh bằng cách sử dụng Công thức của Heron.)

Tại sao Diện tích là “Một nửa của b.h”?

Hãy tưởng tượng bạn “nhân đôi” hình tam giác (lật nó ngược lại sau đó ghép với tam giác ban đầu) để tạo thành một hình giống như hình bình hành (hình bình hành có thể được thay đổi đơn giản thành hình chữ nhật) mà hình chữ nhật có diện tích là b.h, dành cho cả hai hình tam giác, vì vậy chỉ một hình tam giác thì có diện tích là:  ½ × bh .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *