[Toán Đại 7] LŨY THỪA CỦA SỐ HỮU TỈ

Toán 7

I. VIDEO BÀI GIẢNG TỔNG BA GÓC CỦA TAM GIÁC - HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU.

Kênh Youtbe Học Toán

>>Xem danh sách bài học toán 7 tại đây: Toán 7 

II. LÝ THUYẾT

III. BÀI TẬP

II/ BÀI TẬP

Bài 1: Tính số đo các góc x, y trong hình.

1)

2)A picture containing laser Description automatically generated

3)

4)

  

HƯỚNG DẪN GIẢI

1) $x=180^{0}-45^{0}-68^{0}=67^{0}$

2) $x=180^{0}-112^{0}-40^{0}=28^{0}$

3) $\hat{M}+\hat{N}+\hat{P}=180^{0}$

$x+x+50^{0}=180^{0}$

$2x=180^{0}-50^{0}=130^{0}$

$x=130^{0}:2=65^{0}$

4) $\hat{KME}=\hat{K}+\hat{L}$(định lí góc ngoài)

$\hat{KME}=60^{0}+40^{0}=100^{0}$

.

Bài 2: Cho $\Delta IKL=\Delta PQR$. Hãy viết các cặp cạnh tương ứng bằng nhau, các cặp góc tương ứng bằng nhau.

HƯỚNG DẪN GIẢI

$\Delta IKL=\Delta PQR$

$\Rightarrow IK=PQ; KL=QR; IL=PR$ (các cạnh tương ứng bằng nhau)

$\Rightarrow \hat{I}=\hat{P};\hat{K}=\hat{Q};\hat{L}=\hat{R}$(các góc tương ứng bằng nhau)

.

Bài 3: Dựa vào hình, hãy viết kí hiệu (Các cạnh, các góc bằng nhau sẽ có kí hiệu giống nhau):

$\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ GHI}=\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ }…$

$\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ MPN}=\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ }…$

$\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ IHG}=\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ }…$

$\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ NMP}=\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ }…$

HƯỚNG DẪN GIẢI

$\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ GHI}=\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ MNP}$

$\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ MPN}=\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ GIH}$

$\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ IHG}=\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{PNM }$

$\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ NMP}=\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{HGI }$

.

Bài 4: Cho $\Delta\text{ABC}=\Delta\text{MNP}$, biết $\hat{B}={{60}^{0}}~;~\hat{C}={{50}^{0}};~MP~=3~cm$. Tính $\hat{M}$, $\hat{N}$, $\hat{P}$ và độ dài cạnh AC.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Vì $\Delta\text{ABC}=\Delta\text{MNP}$ nên:

$AC=MP=3 \text{cm}$ (2 cạnh tương ứng)

$\hat{N}=\hat{B}=60^{0}$(2 góc tương ứng)

$\hat{P} =\hat{C}=50^{0}$(2 góc tương ứng)

$\hat{M}=180^{0}-\hat{N}-\hat{P}=180^{0}-60^{0}-50^{0}=70^{0}$(dựa vào tổng 3 góc của tam giác MNP)

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *