[Toán hình 7] ĐỊNH LÍ

Toán 7

I. VIDEO BÀI GIẢNG ĐỊNH LÍ

Kênh Youtbe Học Toán

>>Xem danh sách bài học toán 7 tại đây: Toán 7 

II. LÝ THUYẾT

III. BÀI TẬP

B/ BÀI TẬP

Bài 1: Cho hình vẽ

a) Chứng minh AC // BD.

b) Tính $\hat{C}_{3}$; $\hat{C}_{1}$; $\hat{C}_{2}$.

Chart, box and whisker chart

Description automatically generated

Bài 2: Cho hình vẽ

a) Chứng minh AM // BN.

b) Tính $\hat{N}_{1}$; $\hat{N}_{2}$; $\hat{N}_{3}$.

Chart, box and whisker chart

Description automatically generated

Bài 3: Cho hình vẽ

Chứng minh Ax // Cz.

Shape

Description automatically generated

Bài 4: Cho Ax // By // Cz

và $\hat{xAB}=45^{0}$ , $\hat{ABC} = {85}^{0}$

Tính $\hat{BCz}$

Polygon

Description automatically generated

HƯỚNG DẪN GIẢI

Vì Ax//By nên $\hat{ABy}=\hat{xAB}=45^{0}$(2 góc so le trong)

Ta có: $\hat{yBC}=\hat{ABC} – \hat{ABy} = {85}^{0}-{45}^{0}=40^{0}$

Vì By//Cz nên $\hat{BCz}=\hat{yBC}=40^{0}$(2 góc so le trong)

.

Bài 5: Cho Ay // Ox // Bt.

a) Tính góc AOx.

b) Tính góc xOB.

c) Tính góc AOB.

Shape, polygon

Description automatically generated

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Vì Ay//Ox nên $\hat{AOx}=\hat{OAy}=39^{0}$ (2 góc so le trong)

b) Vì Ox//Bt nên $\hat{xOB}+\hat{OBt}=180^{0} \Rightarrow \hat{xOB}=180^{0}-\hat{OBt}=180^{0}-129^{0}=51^{0}$

c) Ta có: $\hat{AOB}=\hat{AOx}+\hat{xOB}=39^{0}+51^{0}=90^{0}$ 

.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *