[Toán hình 7] Hai đường thẳng song song

Toán 7

I. VIDEO BÀI GIẢNG HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Kênh Youtbe Học Toán

>>Xem danh sách bài học toán 7 tại đây: Toán 7 

II. LÝ THUYẾT

III. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  1. BÀI TẬP:

Bài 1: Cho hình vẽ, hãy kể tên các cặp góc so le trong, các cặp góc đồng vị, các cặp góc trong cùng phía, các cặp góc đối đỉnh, các cặp góc kề bù.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Các cặp góc đối đỉnh: $\hat{A}_{1}$ và $\hat{A}_{3}$ ; $\hat{A}_{2}$ và $\hat{A}_{4}$, ở đỉnh B cũng tương tự.

Các cặp góc kề bù: $\hat{A}_{1}$ và $\hat{A}_{4}$ ; $\hat{A}_{1}$ và $\hat{A}_{2}$; $\hat{A}_{2}$ và $\hat{A}_{3}$; $\hat{A}_{3}$ và $\hat{A}_{4}$, ở đỉnh B cũng tương tự.

Các cặp góc so le trong: $\hat{A}_{3}$ và $\hat{B}_{3}$ ; $\hat{A}_{4}$ và $\hat{B}_{4}$.

Các cặp góc đồng vị: $\hat{A}_{1}$ và $\hat{B}_{3}$ ; $\hat{A}_{2}$ và $\hat{B}_{4}$ ; $\hat{A}_{3}$ và $\hat{B}_{1}$ ; $\hat{A}_{4}$ và $\hat{B}_{2}$. 

Các cặp góc trong cùng phía: $\hat{A}_{4}$ và $\hat{B}_{3}$ ; $\hat{A}_{3}$ và $\hat{B}_{4}$.

.

Bài 2: Cho hình vẽ sau, quan sát hình vẽ và cho biết quan hệ về vị trí của các cặp góc.

a) $\hat{\text{xAn}}$ và $\hat{\text{ABy }\!\!’\!\!\text{ }}$ là cặp góc………………………………………..

b) $\hat{\text{mAx}}$ và $\hat{\text{ABx }\!\!’\!\!\text{ }}$ là cặp góc………………………………………..

c) $\hat{\text{nBy }\!\!’\!\!\text{ }}$ và $\hat{\text{x }\!\!’\!\!\text{ Bm}}$ là cặp góc………………………………………..

d) $\hat{\text{yAB}}$ và $\hat{\text{ABy }\!\!’\!\!\text{ }}$ là cặp góc………………………………………..

e) $\hat{\text{xAn}}$ và $\hat{\text{nAy}}$ là cặp góc………………………………………..

f) $\hat{\text{mAy}}$ và $\hat{\text{y }\!\!’\!\!\text{ BA}}$ là cặp góc ………………………………………..

g) $\hat{\text{BAy}}$ và $\hat{\text{ABx }\!\!’\!\!\text{ }}$ là cặp góc ………………………………………..

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) so le trong

b) đồng vị

c) đối đỉnh

d) trong cùng phía

e) kề bù

f) đồng vị

g) so le trong

.

Bài 3: Cho hình vẽ. Hãy viết tên:

a) Bốn cặp góc đồng vị.

b) Hai cặp góc so le trong.

c) Hai cặp góc trong cùng phía.

Bài 4: Cho hình vẽ. Chứng tỏ a // b.

a) b)    c)

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Vì $\hat{A}_{1}=\hat{B}_{2}=60^{0}$ mà 2 góc ở vị trí so le trong nên a//b. 

b) Vì $\hat{C}_{1}=\hat{D}_{3}=65^{0}$ mà 2 góc ở vị trí đồng vị nên a//b. 

c) Vì $\hat{E}_{1}+\hat{F}_{4}=110^{0}+70^{0}=180^{0}$ mà 2 góc ở vị trí trong cùng phía nên a//b. 

.

Bài 5:

Cho hình vẽ. Biết $\hat{C}$4= 500

a) Hãy tính các góc còn lại ở đỉnh C.

b) Cho $\hat{D}$4= 500. Chứng minh a//b

HƯỚNG DẪN GIẢI

Ta có: $\hat{C}_{2}=\hat{C}_{4}=50^{0}$(2 góc đối đỉnh)

$\hat{C}_{1}+\hat{C}_{2}=180^{0}$(2 góc kề bù)

$\Rightarrow\hat{C}_{1}=180^{0} -\hat{C}_{2}=180^{0}-50^{0}=130^{0}$

Và $\hat{C}_{3}=\hat{C}_{1}=130^{0}$

b) Ta có: $\hat{D}_{2}=\hat{D}_{4}=50^{0}$(2 góc đối đỉnh)

Suy ra:  $\hat{C}_{4}=\hat{D}_{4}$(=50^{0})$ mà 2 góc ở vị trí đồng vị nên a//b.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *