[Toán hình 7] Tiên đề Ơ cờ lít – Luyện tập về hai đường thẳng song song

Toán 7

I. VIDEO BÀI GIẢNG TIÊN ĐỀ Ơ CỜ LÍT - LUYỆN TẬP VỀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Kênh Youtbe Học Toán

>>Xem danh sách bài học toán 7 tại đây: Toán 7 

II. LÝ THUYẾT

III. BÀI TẬP

BÀI TẬP LUYỆN TẬP VỀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.

Bài 1: Cho a // b và $\hat{A}_{1}={63}^{0}$.

Tính $\hat{B}_{2}$; $\hat{B}_{3}$; $\hat{A}_{4}$; $\hat{A}_{3}$.

Shape, polygon Description automatically generated

HƯỚNG DẪN GIẢI

Vì a//b nên $\hat{B}_{2}=\hat{A}_{1}={63}^{0}$ (2 góc so le trong)

$\hat{B}_{3}+\hat{A}_{1}={180}^{0}$ (2 góc trong cùng phía)

$\hat{B}_{3}={180}^{0}-\hat{A}_{1}={180}^{0}-{63}^{0}=117^{0}$

$\hat{A}_{4}=\hat{B}_{3}={117}^{0}$ (2 góc đồng vị)

$\hat{A}_{3}=\hat{B}_{2}={63}^{0}$ (2 góc đồng vị)

.

Bài 2: Cho a // b và $\hat{A}_{2}={115}^{0}$.

Tính $\hat{B}_{2}$; $\hat{B}_{1}$; $\hat{A}_{4}$; $\hat{A}_{3}$.

Polygon Description automatically generated with medium confidence

HƯỚNG DẪN GIẢI

Đáp số: $\hat{B}_{2}=115^{0}$; $\hat{B}_{1}=65^{0}$; $\hat{A}_{4}=115^{0}$; $\hat{A}_{3}=65^{0}$.

.

Bài 3: Cho a // b và $\hat{D}_{1}={67}^{0}$.

Tính $\hat{C}_{2}$; $\hat{C}_{1}$; $\hat{D}_{2}$; $\hat{C}_{3}$.

Shape Description automatically generated

HƯỚNG DẪN GIẢI

Đáp số: $\hat{C}_{2}=113^{0}$; $\hat{C}_{1}=67^{0}$; $\hat{D}_{2}=113^{0}$; $\hat{C}_{3}=67^{0}$.

.

Bài 4: Cho hình vẽ:

a) Chứng minh AB // MN.

b) Tính $\hat{B}_{2}$; $\hat{N}_{1}$; $\hat{N}_{2}$; $\hat{N}_{3}$; $\hat{N}_{4}$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Ta có: $\hat{A}_{1}=\hat{M}_{1}=75^{0}$ mà 2 góc ở vị trí so le trong nên AB//MN.

$\hat{B}_{2}=\hat{B}_{1}=62^{0}$ (2 góc đối đỉnh);

Vì AB//MN nên:

$\hat{N}_{1}=\hat{B}_{1}=62^{0}$ (2 góc kề bù);

$\hat{N}_{2}=180^{0}-62^{0}=118^{0}$;

$\hat{N}_{3}=\hat{N}_{1}=62^{0}$ (2 góc đối đỉnh)

$\hat{N}_{4}=\hat{N}_{2}=118^{0}$.

.

Bài 5: Cho hình vẽ (vẽ lại hình đúng số đo):

a) Chứng minh AD // BC.

b) Tính $\hat{D}_{1}$; $\hat{D}_{2}$.

A picture containing dark Description automatically generated

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *