[Toán Hình 7] TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG

Toán 7

I. VIDEO BÀI GIẢNG TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG

Kênh Youtbe Học Toán

>>Xem danh sách bài học toán 7 tại đây: Toán 7 

II. LÝ THUYẾT

III. BÀI TẬP

II/ BÀI TẬP

Bài 1. Cho hình vẽ

a) Chứng tỏ rằng a // b

b) Tính số đo góc $\hat{C}$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a)$\left. \begin{array}{l} a \bot AB \\ b \bot AB \\ \end{array} \right\}\Rightarrow a//b$

b) Vì a//b nên $\hat{C}+\hat{D}=180^{0}$(2 góc trong cùng phía)

$\Rightarrow \hat{C}=180^{0}-\hat{D}=180^{0}-120^{0}=60^{0}$

.

Bài 2. Cho hình vẽ

a) Chứng minh AM // BN.

b) Tính $\hat{N}_{1}$; $\hat{N}_{2}$; $\hat{N}_{3}$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a)$\left. \begin{array}{l} AM \bot AB \\  BN \bot AB \\ \end{array} \right\}\Rightarrow AM//BN$

b) Vì AM//BN nên $\hat{N}_{2}=\hat{M}_{1}=125^{0}$(2 góc so le trong)

$\hat{N}_{1}+\hat{M}_{1}=180^{0}$(2 góc trong cùng phía)

$\Rightarrow \hat{N}_{1}=180^{0}-\hat{M}_{1}=180^{0}-125^{0}=55^{0}$

$\hat{N}_{3}=\hat{N}_{1}=55^{0}$ (2 góc đối đỉnh)

.

Bài 3. Cho hình vẽ, biết AD // BC.

a) Chứng minh $AB\bot BC$.

b) Tính $\hat{D}_{1}$; $\hat{D}_{2}$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a)$\left. \begin{array}{l} AD \bot AB \\  BC \bot AB \\ \end{array} \right\}\Rightarrow AD//BC$

b) Vì AD//BC nên $\hat{D}_{2}=\hat{C}_{1}=120^{0}$(2 góc đồng vị)

$\hat{D}_{1}+\hat{C}_{1}=180^{0}$(2 góc trong cùng phía)

$\Rightarrow \hat{D}_{1}=180^{0}-\hat{C}_{1}=180^{0}-120^{0}=60^{0}$

.

Bài 4. Cho hình vẽ

a) Chứng minh Ax//By

b) Chứng minh By//Cz

c) Chứng minh Ax // Cz.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Vì $\hat{A}+\hat{ABy}=60^{0}+120^{0}=180^{0}$ mà 2 góc ở vị trí trong cùng phía nên Ax//By

b) Vì $\hat{C}+\hat{CBy}=40^{0}+140^{0}=180^{0}$ mà 2 góc ở vị trí trong cùng phía nên By//Cz

c)$\left. \begin{array}{l} Ax // By \\ Cz//By \\ \end{array} \right\}\Rightarrow Ax//Cz$

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *